Yiddish # 91 Leçon Lesson Lektsye לעקציע

Corrigé de la leçon 90

1. Ikh lern, ikh vel lernen.
איך לערן, איך װעל לערנען.

2. Du tseylst, du vest tseyln.
דו צײלסט, דו װעסט צײלן.

3. Er vil, er vet viln.
ער װיל, ער װעט װילן.

4. Zi kusht, zi vet kushn.
זי קושט, זי װעט קושן.

5. Me vakst, me vet vaksn.
מע װאַקסט, מע װעט װאַקסן.

6. Mir koyfn, mir veln koyfn.
מיר קױפֿן, מיר װעלן קױפֿן.

7. Ir kost, ir vet kostn.
איר קאָסט, איר װעט קאָסטן.

8. Zey farshteyn, zey veln farshteyn.
זײ פֿאַרשטײען, זײ װעלן פֿאַרשטײן.

9. Zey fregn, zey veln fregn.
זײ פֿרעגן, זײ װעלן פֿרעגן.

10. Ikh veys, ikh vel visn.
איך װײס, איך װעל װיסן.

11. Du entferst, du vest entfern.
דו ענטפֿערסט, דו װעסט ענטפֿערן.

12. Er voynt, er vet voynen.
ער װױנט, ער װעט װױנען.

13. Zi vasht, zi vet vashn.
זי װאַשט, זי װעט װאַשן.

14. Me hengt, me vet hegen.
מע הענגט, מע װעט הענגען.

15. Mir shlofn, mir veln shlofn.
מיר שלאָפֿן, מיר װעלן שלאָפֿן.

16. Ir gefint, ir vet gefinen.
איר געפֿינט, איר װעט געפֿינען.

17. Zey kenen, zey veln kenen.
זײ קענען, זײ װעלן קענען.

18. Zey nemen, zey veln nemen
זײ נעמען, זײ װעלן נעמען.

19. Ikh helf, ikh vel helfn.
איך העלף, איך װעל העלפֿן.

20. Du legst, du vest legn.
דו לעגסט, דו װעסט לעגן.

———————————————————————————

IN HARBST VERN DI FRUKHTN REYF, DI BEYMER VERN GEL UN DI BLETER FALN.
אין האַרבסט, װערן די פֿרוכטן רײף, די בײמער װערן געל און די בלעטער פֿאַלן.

IN VINTER FALT OFT A SHNEY UN DI VEGN VERN GLITSHIK.
אין װינטער פֿאַלט אָפֿט אַ שנײ און די װעגן װערן גליטשיק.

Vocabulaire

DER HARBST = דער האַרבסט = L’AUTOMNE
REYF = רײף = MÛR
DER BOYM (pl. BEYMER) = (דער בױם (בײמער = L’ARBRE
DER (DOS) BLAT (pl. BLETER) = (דער (דאָס) בלאַט (בלעטער = LA FEUILLE
FALN = פֿאַלן = TOMBER
DER VINTER = דער װינטער = L’HIVER
DER SHNEY = דער שנײ = LA NEIGE
DER VEG = דער װעג = LA ROUTE
GLITSHIK = גליטשיק = GLISSANT

Traduire

1. Il fera froid en hiver.
2. Il n’y a pas de feuilles sur les arbres.
3. L’orage va bientôt éclater
4. Au printemps, la nuit est souvent fraiche.
5. Quand tu te lèveras demain matin, prend un bon petit déjeuner.

Yiddish # 90 Leçon Lesson Lektsye לעקציע

Corrigé de la leçon 89

1. Ikh zog, ikh vel zogn.
איך זאָג, איך װעל זאָגן.

2. Du redst, du vest redn.
דו רעדסט, דו װעסט רעדן.

3. Er arbet, er vet arbetn.
ער אַרבערט, ער װעט אַרבעטן.

4. Zi zingt, zi vet zingen.
זי זינגט, זי װעט זינגען.

5. Me shloft, me vet shlofn.
מע שלאָפֿט, מע װעט שלאָפֿן.

6. Mir esn, mir veln esn.
מיר עסן, מיר װעלן עסן.

7. Ir trinkt, ir vet trinken.
איר טרינקט, איר װעט טרינקען.

8. Zey kumen , zey veln kumen.
זײ קומען, זײ װעלן קומען.

9. Zey geyen, zey veln geyen.
זײ גײען, זײ װעלן גײען.

10. Ikh her, ikh vel hern.
איך הער, איך װעל הערן.

11. Du trakhst, du vest trakhtn,
דו טראַכסט, דו װעסט טראַכטן.

12. Er vil, er vet viln.
ער װיל, ער װעט װילן.

13. Zi hot lib, zi vet hobn lib.
זי האָט ליב, זי װעט האָבן ליב.

14. Me tantst, me vet tantsn.
מע טאַנצט, מע װעט טאַנצן.

15. Mir forn, mir veln forn.
מיר פֿאָרן, מיר װעלן פֿאָרן.

16. Ir lakht, ir vet lakhn.
איר לאַכט, איר װעט לאַכן.

17. Zey makhn, zey veln makhn.
זײ מאַכן, זײ װעלן מאַכן.

18. Zey vern, zey veln vern.
זײ װערן, זײ װעלן װערן.

19. Ikh trog, ikh vel trogn.
איך טראָג, איך װעל טראָגן.

20. Du leyenst, du vest leyenen.
דו לײענסט, דו װעסט לײענען.

—————————————————————

IN FRILING, GEYT OFT A REGN, UN BALD SHAYNT DI ZUN.
אין פֿרילינג, גײט אָפֿט אַ רעגן און באַלד שײַנט די זון.

IN ZUMER, VEN ES VERT TSU HEYS, PLATST OFT A SHTUREM, ES DUNERT, ES BLITST, UN ES GIST A REGN.
אין זומער, װען עס װערט צו הײס, פּלאַצט אָפֿט אַ שטורעם, עס דונערט, עס בליצט, און עס גיסט אַ רעגן.

Vocabulaire

DER FRILING = דער פֿרילינג = LE PRINTEMPS
DER REGN = דער רעגן = LA PLUIE
BALD = באַלד = AUSSITÔT
DER ZUMER = דער זומער = L’ÉTÉ
PLATSN = פּלאַצן = ÉCLATER
DER SHTUREM = דער שטורעם = L’ORAGE
DUNERN = דונערן = TONNER
BLITSN = בליצן = FAIRE DES ÉCLAIRS
GISN = גיסן = VERSER, PLEUVOIR À VERSE

Traduire et mettre au futur

1. J’apprends
2. Tu comptes
3. Il veut
4. Elle embrasse
5. On grandit
6. Nous achetons
7. Vous coûtez
8. Ils comprennent
9. Elles demandent (interrogent)
10. Je sais
11. Tu réponds
12. Il habite
13. Elle lave
14. On suspend
15. Nous dormons
16. Vous trouvez
17. Ils peuvent
18. Elles prennent
19. J’aide
20. Tu poses (à plat)

Yiddish # 89 Leçon Lesson Lektsye לעקציע

די זון שײַנט בײַ טאָג
DI ZUN SHAYNT BAY TOG.

די לבנה און די שטערן שײַנען בײַ נאַכט.
DI LEVONE UN DI SHTERN SHAYNEN BAY NAKHT.

מאָנטיק װעט די זון אױפֿשטײען צװאָנציק מינוט פֿאַר אַכט אין דער פֿרי, און אַרונטערגײען אַ פֿערטל נאָך אַכט אין אָװנט.
MONTIK VET DI ZUN OYFSHTEYEN TSVONTSIK MINUT TSU AKHT IN DER FRI UN ZI VET ARUNTERGEYEN A FERTL NOKH AKHT IN OVNT.

Vocabulaire

DI ZUN = די זון = LE SOLEIL
SHAYNEN = שײַנען = BRILLER
DI LEVONE = די לבנה = LA LUNE
OYFSHTEYEN = אױפֿשטײען = SE LEVER
IN DER FRI = אין דער פֿרי = DANS LA MATINÉE
ARUNTERGEYEN = אַרונטערגײען = SE COUCHER (pour un astre)
DOS FERTL = דאָס פֿערטל = LE QUART
DER OVNT = דער אָװנט = LE SOIR

Exercice

Traduire et mettre au futur

1. Je dis
2. Tu parles
3. Il travaille
4. Elle chante
5. On dort
6. Nous mangeons
7. Vous buvez
8. Ils viennent
9. Elles vont
10. J’entends
11. Tu penses
12. Il veut
13. Elle aime
14. On danse
15. Nous voyageons
16. Vous riez
17. Ils font
18. Elles deviennent
19. Je porte
20. Tu lis

Yiddish # 88 Leçon Lesson Lektsye לעקציע

Voici tout d’abord le corrigé de l’exercice de la leçon 85, qui était manquant.

Traduire

1. Qui peux m’attraper?
װער קען מיך כאַפּן?
Ver ken mikh khapn?

2. Je ne peux pas. Tu cours trop vite et je suis trop vieille.
איך קען נישט. דו לױפֿסט צו שנעל און איך בין צו אַלט.
Ikh ken nisht. Du loyfst tsu shnel un ikh bin tsu alt.

3. Qui peut me trouver?
װער קען מיך געפֿינען?
Ver ken mikh gefinen?

4. Nous te cherchons tous ensemble.
מיר זוכן דיך אַלע צוזאַמען.
Mir zukhn dikh ale tsuzamen.

5. Veux-tu me courir après?
װילסטו לױפֿן נאָך מיר?
Vilstu loyfn nokh mir?

6. Non, je fais la cuisine.
נײן, איך קאָך.
Neyn, ikh kokh.

7. Que cuisines-tu?
װאָס קאָכסטו?
Vos kokhstu?

8. Je cuis un bon gâteau.
איך באַק אַ גוטן קוכן.
Ikh bak a gutn kukhn.

9. Je peux t’aider?
קען איך דיר העלפֿן?
Ken ikh dir helfn?

10. Oui, mais ne vas pas près du four. Il est très chaud.
יאָ. אָבער גײ נישט צו נאָענט פֿון אױװן. ער איז זײער הײס.
Yo, ober gey nisht tsu noent fun oyvn. Er iz zeyer heys.

—————————————————————

Voyons maintenant, le corrigé de la leçon précédente (n°87)

Traduire

1. Je travaillerai demain.
איך װעל אַרבעטן מאָרגן.
Ikh vel arbetn morgn.

2. Tu chanteras quand tu viendras.
דו װעסט זינגען װען דו װעסט קומען.
Du vest zingen ven du vest kumen.

3. Il ira dormir quand il sera fatigué.
ער װעט גײען שלאָפֿן װען ער װעט זײַן מיד.
Er vet geyen shlofn ven er vet zayn mid.

4. Nous boirons du vin et nous serons gais.
מיר װעלן טרינקען װײַן און װעלן זײַן פֿרײלעך.
Mir veln trinken vayn un veln zayn freylekh.

5. Vous n’irez pas danser dimanche.
איר װעט נישט גײען טאַנצן זונטיק.
Ir vet nisht geyen tantsn zuntik.

6. Quand ils n’auront plus d’argent, ils comprendront.
װען זײ װעלן נישט מער האָבן קײן געלט, װעלן זײ פֿאַרשטײן.
Ven zey veln nisht mer hobn keyn gelt, veln zey farshteyn.

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER DES EXPLICATIONS SI CELA NE VOUS PARAÎT PAS CLAIR. J’AI BESOIN DE VOS RÉACTIONS (Charles Goldszlagier).

Yiddish # 87 Leçon Lesson Lektsye לעקציע

Nous reprenons notre progression.

1. IKH VEL ZOGN DER MAMEN AZ DU BIST DO
2. איך װעל זאָגן דער מאַמען אַז דו ביסט דאָ.

2. DU VEST FORN KEYN SHPANYE MIT DEM VOGN.
2. דו װעסט פֿאָרן קײן שפּאַניע מיט דעם װאָגן.

3. ER VET NISHT REDN VEGN KEYN POLITIK.
3. ער װעט נישט רעדן װעגן קײן פּאָליטיק.

4. ZI VET HALTN DOS KIND OYF DI HENT.
4. זי װעט האַלטן דאָס קינד אױף די הענט.

5. ME VET ESN KNEYDLEKH MIT YOYKH.
5. מע װעט עסן קנײדלעך מיט יױך.

6. MIR VELN BAGRISN DI FRAYNT.
6. מיר װעלן באַגריסן די פֿרײַנט.

7. IR VET TSEYLN DOS GELT.
7. איר װעט צײלן דאָס געלט.

8. ZEY VELN LEYENEN DOS BUKH.
8. זײ װעלן לײענען דאָס בוך.

Vocabulaire:
SHPANYE = שפּאַניע = L’ESPAGNE
DER VOGN = דער װאָגן = LA VOITURE
VEGN = װעגן = AU SUJET DE
HALTN = האַלטן = TENIR
DI HANT (pl HENT) = (די האַנט (הענט = LA MAIN
DI YOYKH = די יױך = LE BOUILLON
BAGRISN = באַגריסן = SALUER
DER FRAYND (pl FRAYNT) = (דער פֿרײַנד (פֿרײַנט = L’AMI
DOS GELT = דאָס געלט = L’ARGENT

Grammaire: LE FUTUR DES VERBES
En yiddish, le futur se construit de manière extrêmement simple et TOUJOURS de la même manière:
AUXILIAIRE « VELN » + VERBE A L’INFINITIF
Seul l’auxiliaire se conjugue.
IKH VEL
DU VEST
ER, ZI, ES, ME VET
MIR VELN
IR VET
ZEY VELN

Exercice: Traduire

1. Je travaillerai demain
2. Tu chanteras quand tu viendras
3. Il ira dormir quand il sera fatigué.
4. Nous boirons du vin et nous serons gais.
5. Vous n’irez pas danser dimanche.
6. Quand ils n’auront plus d’argent, ils comprendront.